JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ Knjižnica Gornja Radgona, z dnem 24. 11. 2023 razpisujprosto delovno mesto BIBLIOTEKAR VII/2 (M/Ž) za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Šifra delovnega mesta: G027005, Tarifna skupina del. mesta: VII/2, Plačni razred: 32, Delovni čas: polni delovni čas, Rok za oddajo prijav/prošenj: 2. 12. 2023
Objava na ZRSZZ: PC44005

Zahtevana stopnja izobrazbe: 

 • najmanj visokošolska izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje,
 • oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje

Zahtevana smer izobrazbe:

 • bibliotekarstvo ali druga smer v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (ZKnj-1)


Zahtevana znanja in sposobnosti:

 • opravljen bibliotekarski izpit z nazivom v skladu z ZKnj-1
 • vozniški izpit B kategorije
 • poznavanje računalniških programov Microsoft Office in COBISS


Zahtevane delovne izkušnje:

 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju knjižnične dejavnosti


Poskusno delo: do 5 mescev

Opis nalog opravljanja zahtevnih strokovnih del na področjih dela z uporabniki, pridobivanja ter formalne in vsebinske obdelave knjižničnega gradiva:

 • obdeluje knjižnično gradivo: katalogizira, klasificira in inventarizira (prevzema in kreira zapise)
 • izposoja, razvršča, ureja in postavlja knjižnično gradivo na knjižne police
 • izvaja nabavo knjižničnega gradiva, spremlja in analizira potrebe uporabnikov
 • pripravlja in ureja odpise knjižničnega gradiva
 • pripravlja serijske publikacije za vezavo ter jih arhivira v skladu z zakonodajo in stroko
 • izvaja medknjižnično izposojo
 • nudi pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskih virov, pri iskanju gradiva
 • spremlja potrebe uporabnikov po knjižničnem gradivu
 • spremlja knjižne novosti in o njih informira sodelavce
 • sodeluje pri izobraževanju strokovnih knjižničnih delavcev, pripravnikov in praktikantov (mentorsko in
 • svetovalno delo)
 • pripravlja razstave
 • opravlja zahtevna strokovna dela na področju bibliopedagoškega dela z mladimi uporabniki knjižnice
 • sodeluje pri načrtovanju knjižnične dejavnosti, praktično in teoretično s prispevki strokovnega pomena
 • sodeluje pri projektih knjižnice
 • izobražuje uporabnike
 • druge naloge, ki jih v skladu s svojo strokovnostjo lahko opravlja po (pisnem ali ustnem) nalogu nadrejenega


Opis nalog opravljanja zahtevnih strokovnih del na področjih dela z uporabniki ter pridobivanja in obdelave knjižničnega gradiva s področja domoznanstva:

 • išče, svetuje pri iskanju gradiva in ga izposoja
 • zbira, obdeluje in daje v uporabo domoznansko gradivo
 • zbira in ureja statistične podatke o uporabi domoznanskega gradiva
 • skrbi za referenčno zbirko
 • organizira posebne zbirke
 • skrbi za zbirko in dopolnitev zbirke v domoznanski čitalnici
 • izvaja raziskovalno delo in vključuje rezultate v svoje delo
 • pripravlja referate, strokovne članke in druge publikacije s področja domoznanske čitalnice
 • sodeluje pri strokovnem izobraževanju
 • spremlja novosti na domoznanskem področju
 • izdeluje tematske bibliografije s področja domoznanstva
 • nudi pomoč uporabnikom pri uporabi informacijskih virov in iskanju gradiva
 • sodeluje pri izobraževanju strokovnih knjižničnih delavcev, pripravnikov in praktikantov (mentorsko in
 • svetovalno delo)
 • sodeluje pri načrtovanju knjižnične dejavnosti, praktično in teoretično s prispevki strokovnega pomena
 • sodeluje, organizira in usklajuje strokovno delo z drugimi sorodnimi ustanovami (muzeji, arhivi, galerijami…)


Opis nalog opravljanja zahtevnih strokovnih del na področju prireditev in odnosov z javnostmi:

 • skrbi za odnose z javnostmi (promovira knjižnico in dejavnost v lokalnih medijih) in za dvig bralne kulture na
 • območju delovanja knjižnice
 • organizira prireditve v knjižnici
 • pripravlja strokovne in priložnostne razstave
 • sodeluje s sorodnimi ustanovami pripravlja promocijski material (zgibanke, plakati, vabila,…)
 • pripravlja mesečne novosti gradiva in z njimi seznanja uporabnike

Posebni pogoji:

 • delo v neenakomerno razporejenem delovnem času - delo na sedežu knjižnice in v vseh njenih enotah, v skladu z delovnim procesom in razporeditvijo, ki jo določi direktor

Prijava mora vsebovati: življenjepis, dokazila o izobrazbi ali drugih pridobljenih strokovnih nazivih, izjavo o nekaznovanosti, izjavo o delovnih izkušnjah.

Naslov za oddajo prijave/prošnje:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona (pripis "Razpis - prosto delovno mesto Bibliotekar VII/2")

Datum sklenitve delovnega razmerja: takoj

Za vse dodatne informacije pokličite na T: 02 564 87 11 (ga. Andreja Vučak Hribar -direktorica) ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Kandidati bodo o izbiri obveščeni po e-pošti ali klasični pošti.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information