OSNOVNA PRAVILA POSLOVANJA KNJIŽNICE GORNJA RADGONA
[povzetek iz Pravilnika o splošnem poslovanju KGR]


ČLANARINA
Članarina se plača za eno leto od dneva vpisa v knjižnico, oz. od dneva, ko je članstvo poteklo.

ČLANSKA IZKAZNICA
Izkaznica je neprenosljiva; uporabljati jo sme le bralec na čigar ime je izdana. Imetnik članske izkaznice je materialno in kazensko odgovoren za zlorabo izkaznice. Za mladoletne člane v primeru zlorabe odgovarjajo njihovi starši ali skrbniki.

POGOJI ZA IZPOSOJO GRADIVA
Uporabnik knjižničnih storitev mora ob prihodu v knjižnico obvezno oddati veljavno člansko izkaznico knjižničnemu delavcu. Knjižničar sme pred izposojo gradiva od uporabnika zahtevati osebni dokument s fotografijo.

PRAVILA IZPOSOJE GRADIVA
Pri vsaki izposoji prejme član tiskan izpis s podatki o izposojenem gradivu, roku vrnitve in morebitnih neporavnanih obveznostih. Član je dolžan ta izpis pregledati takoj po prejemu. Kasnejših reklamacij knjižnica ne upošteva.

PODALJŠANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Gradivo je praviloma mogoče podaljšati dvakrat. Uporabnik je dolžan za vsako podaljšanje izposojevalnega roka zaprositi sam, osebno, po telefonu ali preko interneta.  Izposojevalnega roka knjižnica ne podaljšuje: rezerviranemu gradivu in gradivu v opominu.

NAROČANJE PROSTEGA GRADIVA
Prosto gradivo lahko član naroči po telefonu ali elektronsko. Član lahko naroči do pet izvodov gradiva.

REZERVIRANJE IZPOSOJENEGA GRADIVA
Trenutno izposojeno gradivo lahko bralec rezervira osebno ali po telefonu. Naenkrat lahko rezervira do pet (5) naslovov gradiva.

POOBLASTILO ZA PREVZEM IN VRNITEV GRADIVA
Na podlagi pisnega pooblastila člana knjižnice, ki ne more sam priti v knjižnico, lahko knjižnično gradivo prevzame ali vrne tudi druga oseba, če predloži člansko izkaznico pooblastitelja ali svoj osebni dokument.

ZAMUDNINA
Kadar član knjižnice zamudi rok za vračilo izposojenega gradiva, plača zamudnino za vsak dan zamude in za vsak izposojeni izvod gradiva po veljavnem ceniku. Zamudnina prične teči 5. dan po izteku izposojevalnega roka.

OPOMINI
Članu, ki ne vrne izposojenega gradiva pravočasno, knjižnica pošlje opomin in zaračuna stroške v skladu z veljavnim cenikom.

ODŠKODNINA
Knjižnica zaračunava odškodnino za poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, oz. član izgubljeno ali uničeno gradivo nadomesti z enakim ali drugim ustreznim gradivom po dogovoru z vodjem oddelka.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information