ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2016

3. december 2016 - Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
22. januar 2017 - Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
28. januar 2017 - Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

1. februar 2017 - Slovenščina – pisni izpit
2. februar 2017 - 2. predmet – pisni izpit
3. februar 2017 - Matematika, Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 6. do 17. februarja 2017 - Ustni izpiti in 4. predmet

6. marec 2017 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
9. marec 2017 - Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2017

15. november 2016 - Rok za oddajo predprijave
28. marec 2017 - Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
17. maj 2017 - Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov
23. maj 2017 - Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

27. maj 2017 - Angleščina – pisni izpit
29. maj 2017 - Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit
3. junij 2017 - Matematika – pisni izpit
5. junij 2017 - Nemščina – pisni izpit
7. junij 2017 - 2. predmet – pisni izpit
10. junij 2017 - Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 14. do 22. junija 2017 -  Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 27. maja, 3. junija in 10. junija 2017.

5. julij 2017 - Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
8. julij 2017
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2017

6. julij 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2017
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2017
Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

25. avgust 2017
Matematika – pisni izpit

29. avgust 2017
Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2017
2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 4. septembra 2017
Ustni izpiti in 4. predmet

8. september 2017
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2017
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 
INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 
TER UGOTAVLJANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 2016 - 2022
    
Obveščamo vas, da je Ljudska univerza Murska Sobota, na podlagi Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 1. 8. 2016, kot vodja konzorcija v katerem sodeluje z  Ljudsko univerzo Lendava, Javnim zavodom Knjižnica Gornja Radgona in Srednjo poklicno tehniško šolo Murska Sobota, izbrana za izvajalca operacije Informiranje in svetovanje (po modelu ISIO) ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja 2016 do 2022.
 
Do 31. marca 2022 bomo tako s partnerji izvajali dejavnost informiranja in svetovanja ISIO ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, ki bodo namenjena predvsem zaposlenim (največ srednješolska izobrazba), ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 
Operacija traja od  20. 6. 2016 do 31. 3. 2022. Na ravni konzorcija bomo izvedli skupno 1570 vključitev zaposlenih in manj izobraženih (največ srednješolska izobrazba) v svetovanje. Projekt se  financira v skupnem znesku 741.000,00 EUR (od tega sofinancira 592.800,00 EUR ali 80% Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in  148.200,00 EUR ali 20%  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).  
 

Delavska univerza Gornja Radgona je bila ustanovljena 04.10.1960 z odločbo OLO Gornja Radgona, a je njeno delovanje dokumentirano (časopis Večer ) že z letom 1945, ko je izvajala razna predavanja in tečaje, predvsem na podeželju (takratne občine).
Po Odloku o ustanovitvi je Knjižnica Gornja Radgona javni zavod, njegove ustanoviteljice so: občine Apače, G. Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici v določenih deležih oz. odstotkih.

Zavod ima dve enoti:

 • izobraževanje
 • knjižnica
Naziv in sedež: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona,
Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona 
Status: javni zavod
Matična štev.: 5052483
Davčna štev.: SI25411306

Podračun pri UJP:

01229-6030714572

VREDNOTE

 • strokovnost
 • prijaznost
 • poštenost
 • skrb za dobrobit vseh udeležencev naših izobraževalnih oblik
 • inovativnost
 • delavnost
 • prilagodljivost
POSLANSTVO

Naše poslanstvo je omogočiti odraslim kvalitetno in prijazno izobraževanje v skladu z načeli vseživljenjskega učenja, kot so:

 • učenje kot pridobivanje znanja;
 • učenje kot usposabljanje za delo;
 • učenje za bivanje v skupnosti in učenje za osebno rast.

VIZIJA

Vizija Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona je ostati kakovostna izobraževalna ustanova na področju vseživljenjskega izobraževanja odraslih v svojem okolju.

Svet zavoda ima trenutno sedem (7) članov in je sestavljen iz predstavnikov:

 • ustanoviteljic: štiri (4) članov,
 • delavcev zavoda: dva (2) člana,
 • uporabnikov: en (1) član

Predstavniki našteti po abecednem vrstnem redu.

Predstavniki ustanoviteljic so:
Ivan Fras, predsednik Sveta zavoda
Alenka Kaučič, predstavnica Občine Gornja Radgona
Franc Škrobar, predstavnik Občine Radenci
Mateja Vodenik, predstavnica Občine Apače

Predstavnici delavcev zavoda sta:
Katarina Rauter, vodja knjižnice
Darja Roškar, vodja izobraževanja

Predstavnik uporabnikov:
Franc Gomboši

Predstavniki Sveta zavoda imajo mandat do naslednjih občinskih volitev oz. do izvolitve občinskega sveta.

Po volitvah in na podlagi novega Statuta JZ Knjižnica Gornja Radgona objavljenega 14.9.2013 na spletni strani www.lu-gradgona.si znotraj KIJZ bo prihodnji Svet zavoda imel sledečo sestavo sedmih (7) članov:

 • ustanoviteljice: štiri (4) člane,
 • delavci zavoda: en (1) član,
 • uporabniki: dva (2) člana

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information